aluminium, brąz, miedź, mosiądz, ołów, stal nierdzewna, wyroby hutnicze

INFORMACJE

Spółka METAL-ZAP powstała 1994 roku. Spółka stanowi jedno z głównych przedsiębiorstw zaopatrujących lokalne firmy w metale kolorowe (miedź, mosiądz, brąz, aluminium) oraz materiały hutnicze. Oferujemy także szeroki asortyment wyrobów wykonanych z blach stalowych np. obudowy, kontenery, konstrukcje stalowe, itp. Atutem naszego przedsiębiorstwa jest duża dynamika rozwoju, a dzięki doświadczeniu naszej wykwalifikowanej kadry specjalistów jesteśmy w stanie spełnić Państwa oczekiwania. Wdrożony w 2001 roku system jakości zgodny z normą PN-EN ISO-9001 to całościowy system zarządzania, w którym organizacja, działalność oraz metody pracy dają klientowi gwarancje otrzymania produktu lub usługi najwyższej jakości. Prawidłowe funkcjonowanie systemu jest potwierdzone przez niemiecka instytucje certyfikująca NIS ZERT. Zapewnienie klientom zadowolenia z naszych usług jest niezwykle istotnym elementem funkcjonowania naszego przedsiębiorstwa. Staramy się budować Państwa satysfakcję poprzesz wysoką jakość oferowanych usług, kompleksową obsługę oraz terminowe dostawy. Naszym mottem są słowa Petersa i Watermana: „Jakość to nie wszystko, ale wszystko staje się niczym bez jakości”.

Misja i wizja firmy

Misja Naszą misją jest handel wyrobami metalowymi oraz świadczenie usług w zakresie produkcji wyrobów metalowych. Rozumiemy i zaspokajamy potrzeby oraz oczekiwania naszych klientów, gwarantując im pełne zadowolenie z podjętej współpracy. P.P.U.H. METAL-ZAP Sp. z o.o. jest całkowicie zaangażowane w osiąganie satysfakcji klienta poprzez udział pracowników oaz ciągle doskonalenie. Wizja Celem strategicznym na najbliższe lata jest wzmocnienie pozycji rynkowej i wizerunku spółki jako kompetentnego i wiarygodnego partnera handlowego oferującego wyroby metalowe i usługi, co będzie miało odzwierciedlenie w systematycznym wzroście poziomu sprzedaży i zysku. Jesteśmy zaangażowani we współpracę z naszymi klientami, a naszym celem jest osiąganie pełnej zgodności z wymaganiami klienta i spełnianie wszystkich jego oczekiwań. Pracujemy nad rozwojem pracy zespołowej z odpowiednio wyszkolonymi pracownikami oraz ciągle doskonalimy nasze procesy i wyroby w celu dostarczenia wyników naszej pracy o czas i w wyznaczonym budżecie.

Cele dotyczące jakości – krytyczne czynniki sukcesu

  • Ciągłe zwiększenia zadowolenia klienta
  • Systematyczne monitorowanie rynku, jego potrzeb i wymagań
  • Pozyskiwanie nowych klientów i minimalizacja liczby rezygnujących ze współpracy
  • Zwiększanie wartości sprzedaży, przy jednoczesnym obniżaniu kosztów
  • Przestrzeganie warunków zamówień i terminów realizacji dostaw
  • Dobór dostawców i podwykonawców, którzy spełniają nasze oczekiwania
  • Systematyczne podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników
  • Ciągłe doskonalenie systemu zarządzenia jakością

Deklaracja jakości

Naszym celem jest dostarczanie wyrobów i usług o takiej jakości, aby zasługiwały na uznanie odbiorców. Jakość oznacza dla nas zadowolenie klienta, a jego oczekiwania są celem, który należy osiągnąć. Zaangażowanie w jakość zaczyna się od zarządu, który nadzoruje system zarządzania jakością dokonując okresowych przeglądów oraz wyznaczające cele ciągłego doskonalenia. Wszelkie działania winny być ukierunkowane na zapobieganie niezgodnością, a przez to na obniżenie kosztów poprzez zespołowe rozwiązywanie problemów na podstawie ciągłej analizy danych. Odpowiedzialni za jakość są wszyscy pracownicy stosownie do wykonywanej pracy. Za określenie polityki jakości odpowiedzialny jest zarząd P.P.U.H. METAL-ZAP Sp. z o.o. Polityka jakości jest zakomunikowana w spółce oraz klientom i innym zainteresowanym stronom. W tym celu jest wywieszona w siedzibie spółki i umieszczona w Księdze jakości. Polityka jakości jest okresowo przeglądana w ramach przeglądów zarządzania, aby zapewnić jej ciągłą odpowiedniość i przydatność.

Dane kontaktowe

PREZES ZARZĄDU


Zenon Lewicki
+ 48 607084040
lewicki@metal-zap.com.pl

SEKRETARIAT


+ 48 (62) 5951607
fax +48 (62) 5951613
biuro@metal-zap.com.pl

Biura Obsługi Klienta/Magazyn


+ 48 (62) 5951612
Aneta Turska – FAKTURY
a.turska@metal-zap.com.pl

Bernard Rasiak – kierownik magazynu

DZIAŁ HANDLOWY


Bogumiła Kubiak (blachy, kształtowniki, rury)
+48 (62) 5951610
b.kubiak@metal-zap.com.pl

Andrzej Gawron (wyroby hutnicze, stal nierdzewna)
+48 (62) 5951609
a.gawron@metal-zap.com.pl

Mirosław Torz (metale kolorowe)
+48 (62) 5951611
m.torz@metal-zap.com.pl

Dział Przygotowania Produkcji i Kooperacji


Witold Starkiewicz - Dyrektor ds. handlu i kooperacji
+ 48 603199519
w.starkiewicz@metal-zap.com.pl

Tomasz Kałużny - Kierownik produkcji
+ 48 601152754
t.kaluzny@metal-zap.com.pl

TECHNOLOGIA - Bernard Robakowski

Inwestycje


Marcin Lewicki
m.lewicki@metal-zap.com.pl

NIP

NIP: 622-00-24-477, REGON: 250430770 Bank Millennium S.A., O/Ostrów Wielkopolski, nr konta: 68 1160 2202 0000 0003 1212 9672 IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Poznaniu, KRS 0000044584, Kapitał założycielski: 93.700 PLN

Map

NASZ PARTNER: